top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

FoCA Proje Toplantısı

Proje türü

Toplantı

Tarih

20-21 Mart 2024

Konum

Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

ÇEDBİK ve Polonya Yeşil Binalar Konseyi (PLGBC) liderliğinde, Türkiye ve Polonya'dan araştırma kurumu ve üniversitelerden oluşan partnerlerimizle (YTU, ITB ve Wroclaw University of Technology ) "Free Of Carbon Architecture" projemizin toplantısı 20-21 Mart tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
İnşaat malzemeleri ve ürünlerinin çevresel özellikleri hakkında bilgi sağlayan, etkileşimli ve kamuya açık bir internet platformu oluşturmak amacıyla kurgulanan projemizin detayları ve işlevselliği toplantıda detaylıca tartışıldı.
İklim nötrlüğüne ulaşmada bize destek olan tüm proje partnerlerimize teşekkür ederiz.
-
The meeting of our "Free Of Carbon Architecture" project, under the leadership of ÇEDBİK and the Polish Green Buildings Council (PLGBC), with our partners consisting of research institutions and universities from Turkey and Poland (YTU, ITB and Wroclaw University of Technology), was held at Yıldız Technical University on 20-21 March.
The details and functionality of our project, which was designed to create an interactive and public internet platform that provides information about the environmental characteristics of construction materials and products, were discussed in detail at the meeting.

We would like to thank all our project partners who supported us in achieving climate neutrality.

bottom of page