top of page
eskisehir-odunpazari-evleri.jpg

BUILD UPON2

Build Upon 2 Logo_beyazarkaplanlı.jpg
Çağrı Adı:

BUILD UPON2

Proje Süresi:

24 ay + 6 ay (2019-2021)

Proje Bütçesi:
 

 1.750.000 €

Proje Ortakları:
 
 

Yeşil Bina Konseyleri: Hırvatistan, Macaristan,  İrlanda,  İtalya,  Polonya, İspanya, İngiltere, Türkiye; Buildings Performance Institute Europe (BPIE) ve Climate Alliance

Proje Hakkında

BUILD UPON2 projesi, 2015-2017 yıllarında tamamlanan “Build Upon” projesinin ikinci fazıdır. Binalar, Avrupa'da iklim değişikliğine etki eden en büyük gruplar arasında yer almaktadır: AB’nin nihai enerji talebinin %40’ını ve CO2 emisyonlarının %36’sını oluşturmaktadır. AB’nin 2020 ve 2030 için enerji verimliliği hedeflerini karşılaması ve Binalarda Enerji Performansı Direktifi (EPBD) gereklilikleri kapsamında 2050 yılına kadar mevcut bina stokunu karbondan arındırma hedefi sebebiyle renovasyon çalışmaları daha da önem kazanmaktadır.


Bu kapsamda, mevcut binalarda enerji verimli dönüşümü destekleyen ve şehirlerle çalışılan projede, şehirlerin kullanabileceği bir dizi kilometre taşı ve ölçülebilir ilerleme göstergesinden oluşan “Çok Seviyeli bir Renovasyon Etki Çerçevesi” oluşturulması amaçlanmaktadır. İlerleme göstergeleri, yerel, ulusal ve AB düzeyindeki renovasyon stratejileri için çok sayıda fayda alanında hedeflenen sonuçları yansıtmaktadır (örneğin azaltılan sera gazı emisyonları, nihai enerji tüketimleri ve artan iş olanakları vb.). Şehir düzeyinde, Avrupa genelinde sekiz Pilot Şehir, daha sonra en az 24 Takipçi Şehir, hazırlanan bu çerçeveyi test etmiştir. Türkiye’de Pilot şehir olarak Eskişehir seçilirken, Bursa, İzmir ve Sakarya takipçi şehirler olarak yer almaktadır.


ÇEDBİK, 2019-2020 yılları arasında proje özelinde oluşturulan “Ulusal  Yürütme  Kurulu  ile Çerçevenin Geliştirilmesi” konulu toplantılar düzenlemiştir. Merkezi ve yerel yönetimlerden, akademiden, özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından üyeler bu toplantılara katılmıştır. Aralık 2019’da Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Liderleri Zirvesi’nde ise, herkes için net sıfır karbon bina anlayışını destekleyen Avrupa genelinde 150 kamu ve özel sektör lideri bir araya gelmiştir. Helsinki ve Valladolid şehirleri bu zirvede, WorldGBC’nin Advancing Net Zero Programı kapsamında Net Sıfır Karbon taahhüdü vermiştir.

bottom of page