top of page
Şehir Bahçesi

 BUILD4GreenIst

Yeşil ve Karbon Nötr Bina Geçiş Kılavuzu- İstanbul Modeli

 
B4GI Logo_beyaz arka planlı.jpg
Çağrı Adı:

Net Zero Cities — H2020-LC-GD-2020 / H2020-LC-GD-2020-2 Çağrısı

Proje Süresi:

24 ay (2023- 2025)

Proje Bütçesi:
 

1.500.000 €

Proje Ortakları:
 
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Demir Enerji, Smarte Teknoloji ve Enerji

Proje Hakkında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü liderliğinde, ÇEDBİK ve Demir Enerji desteği ile hazırlanan BUILD4GreenIST proje teklifi, Net Zero Cities — H2020-LC-GD-2020 / H2020-LC-GD-2020-2 çağrısı kapsamında başvurusu Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır. Projenin ana hedefi, İstanbul Kentsel Dönüşüm Planı ile Türkiye'de ilk ve ardından kar topu etkisi yaratacak büyük ölçekli, entegrasyonu sağlanmış ve karbon nötr binalara veya bölgelere başarılı bir şekilde zemin hazırlamaktır. Bu planda, net sıfır enerjinin fizibilitesini göstermek, ilçe düzeyinde test etmek ve net sıfır enerji tüketimine doğru Türkiye'nin inşaat sektöründeki yaygın değişime ilham vermek ve bilgilendirmek için süreci birlikte planlamak üzere pek çok paydaş bir araya getirilecektir.  Sonuçlardan yararlanmak için fikri mülkiyet sorunları, yasal ortam, pazar analizi, riskler ve iş modelleri dikkate alınarak yeşil ve karbon nötr bir bina geçiş rehberi belirlenecek ve karakterize edilecektir.

Ayrıca sensörler aracılığıyla elde edilecek enerji izleme verileri ve oluşturulacak dijital araçlar ile vatandaş katılımı ve davranışsal iyileştirme sağlanacak ve pilot veri tabanı oluşturulacaktır. İBB ise projenin tüm aşamalarını çok katılımlı bir yapıyla yönetecek ve koordine edecektir.

bottom of page