top of page
Ağaç Parçaları

 FoCA

FoCA - Free of Carbon Architecture

 
FoCA_logo_beyaz arka planlı.jpg
Çağrı Adı:

FoCA- Free Off Carbon Architecture: İklim nötr hedefine ulaşmak için inşaat sektörünü destekleyecek bir interaktif sistem.

Proje Süresi:

24 ay (2023-2025)

Proje Bütçesi:

1.000.000 TL

Proje Ortakları:
 
 

Polonya Yeşil Bina Konseyi (PLGBC), Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), Wroclaw University of Science and Technology (WUST), Yıldız Teknik Üniversitesi (YTU), Polish Building Research Institute / Instytut Techniki Budowlanej (ITB)

Proje Hakkında

ÇEDBİK ve Polonya Yeşil Binalar Konseyi (PLGC) liderliğinde, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Polonya (Polonya Yapı Teknolojisi Enstitüsü ve Wrocław Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin ortaklaşa çalışmalarıyla uygulanacak "Free-Off Carbon Architecture" projesi, Kolektif Araştırma Ağları (CORNET) 33. Dönem Çağrısı kapsamında 30 Eylül 2022 tarihinde hibe almaya hak kazanmıştır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle desteklenen proje 1 Haziran 2023 tarihinde başlamış ve 24 ay sürecektir. Projenin amacı, inşaat sektörünü karbonsuzlaşma yoluyla karbon nötr olma hedefine ulaşımını destekleyecek interaktif internet platformu oluşturma hizmetidir. Deneysel geliştirme çalışmaları şeklinde hayata geçirilen hizmet, yapı malzemelerinin çevresel etkilerinin bölgesel koşullar ve mevcut yapı malzemeleri pazarı bağlamında değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

Proje amaçları,

  • İnşaat malzemeleri ve ürünleri üretmek için kullanılan hammaddelerin çıkarılması ve daha ileri işlenmesinden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonları, birincil enerji talebi (TRPE ve TNRPE) ve su tükenmesi (WD) hakkında güvenilir bir doğrulanmış çevresel bilgi kaynağı sağlamak;

  • Mimarların ve diğer ilgili tarafların belirli malzeme ve ürün sınıflarının çevresel etkileri hakkında bilgi edinmelerine ve çevre dostu çözümler seçmelerine olanak tanıyarak inşaat sektörünün ekolojik ayak izinde azalma sağlanması;

  • İnşaat sektörüne sıkı gereklilikler getiren ulusal politikalar ve AB politikalarında belirlenen hedeflere uyum sağlanmasına yardımcı olunması.

Proje , CORNET Girişiminin (Kolektif Araştırma Ağı Çalışması) 33. yarışmasının bir parçası olarak Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından devlet bütçesinden ortak finanse edilmektedir .

Ocak 2024 Haber Bülteni İçin Tıklayınız.

 
 
 
bottom of page