top of page
Apartman Sitesi Peyzaj

The Making City 

 
İletişim Ağları (1)_edited_edited.jpg
Çağrı Adı:

Making City

 
Proje Süresi:

 24 ay (2021- 2022)

Proje Bütçesi:
 

11.000,00 €

Proje Ortakları:
 
 

 İspanya Yeşil Bina Konseyi, Kadıköy Belediyesi, Demir Enerji, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK)

Proje Hakkında

Aralık 2018'de başlatılan ve CARTIF Teknoloji Merkezi tarafından koordine edilen MAKING CITY, 60 ay boyunca Pozitif Enerji Bölgesi'ne (PED) dayalı gelişmiş prosedürleri ve metodolojileri ele alacak ve gösterecektir. Bir PED, Avrupa Stratejik Enerji Teknolojisi Planında (SET Planı) “yıllık net sıfır enerji ithalatı ve net sıfır karbon emisyonu olan, yenilenebilir enerjinin yıllık yerel fazla üretimine yönelik çalışan bir bölge” olarak tanımlanmaktadır.


Avrupa Akıllı Şehirler ve Topluluklar İnovasyon Ortaklığı (EIP-SCC) tarafından oluşturulan Pozitif Enerji Bloğu (PEB) tanımından türetilmiştir. PED, toplam yıllık enerji dengesinin pozitif olması gereken, farklı tipolojilere sahip binalardan ve kamusal alanlardan oluşan sınırlandırılmış bir kent parçasını ifade eder. Referans alınan bir ilçe, diğer kentsel bölgelerle paylaşılabilecek fazladan bir enerji üretimine sahip olacaktır. Toplam enerji dengesi, ilçe dışından alınan enerjiden ilçe içine iletilen enerjinin çıkarılmasıyla bulunur. 

Proje Toplantıları (2021-2022):

PED/PEN kavramını yaygınlaştırmak, potansiyel olarak Türkiye’de diğer şehirlerin bu kavramı ilham almasına destek olmak ve Lighthouse projeleri ile WorldGBC ağı arasındaki ilişkiyi geliştirmek amacı ile Dünya Yeşil Binalar Haftası - Türkiye etkinlikleri kapsamında biri çevrim içi diğeri fiziksel olmak üzere toplam 2 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

 

bottom of page