top of page

Projelerimiz

 

BUILD4GreenIst

Yeşil ve Karbon Nötr Bina Geçiş Kılavuzu- İstanbul Modeli

Projenin ana hedefi, İstanbul Kentsel Dönüşüm Planı ile Türkiye'de ilk ve ardından kar topu etkisi yaratacak büyük ölçekli, entegrasyonu sağlanmış ve karbon nötr binalara veya bölgelere başarılı bir şekilde zemin hazırlamaktır.

Şehir Bahçesi
B4GI Logo_beyaz arka planlı.jpg

FoCA - Free of Carbon Architecture

İklim nötrlüğüne ulaşmada inşaat sektörünü desteklemek için interaktif sistem

Projenin amacı, inşaat sektörünü de-karbonizasyon yoluyla iklim nötr olma hedefine ulaşımını destekleyecek interaktif internet platformu oluşturma hizmetidir.

Ağaç Parçaları
FoCA_logo_edited.jpg

Sivil Toplum Destek Programı III

Projenin genel amacı, daha aktif sektörler arası işbirliği, politika ve karar alma süreçlerine demokratik katılım için gelişmiş kapasite yoluyla sivil toplumun gelişimini desteklemektir.

İşadamları alkışlamak
1_edited.jpg

Erasmus+ 
“İnşaatın Yeni Vizyonu: Yeşil Binalar”

 

Proje kapsamında, ortaya çıkan kitaplar ve müfredatlar, AB ülkelerinde ortaklaşa kullanılabilecek eğitim materyallerini oluşturmaktadır.

Renkli Kitaplar
erasmus+ logo_beyazarkaplanlı.jpg

The Making City

 Pozitif Enerji Bölgesine (PED) dayalı gelişmiş prosedürler ve metodolojiler hazırlanması.

Apartman Sitesi Peyzaj
İletişim Ağları (1)_edited_edited.jpg

Build Upon 2

 

Projenin amacı, mevcut binaların yenilenmesinde enerji verimliliğini desteklemek ve şehirlerin (mevcut bina stoklarının) 2030 yılına kadar karbon nötr olmasını sağlayacak “çok seviyeli bir yenileme etki çerçevesi” oluşturmaktır.

eskisehir-odunpazari-evleri.jpg
Build Upon 2 Logo_beyazarkaplanlı.jpg

Build Upon 

 

Ülkelerin mevcut binalarını yenilemek için stratejiler sunmalarına yardımcı olarak Avrupa çapında bir yenileme devrimi yaratmayı hedeflemektedir. 

Güneş Paneli Konut Binaları
2_edited.jpg
bottom of page