top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Hollanda Türkiye Büyükelçiliği Resmi İkametgahı "İnşaat Sektörü ve Döngüsellik" Etkinliği

Etkinlik Türü

Panel

Tarih

27 Eylül 2023

ÇEDBİK Genel Sekreterimiz Engin Işıltan, Hollanda Kraliyeti Türkiye Büyükelçiliği'nin özel ikametgahında gerçekleşen etkinliğe katılarak, Türkiye'de yeşil binaların durumu ve ÇEDBİK'in rolüyle ilgili görüşlerini paylaştı. Leadax ve Bitufa Türkiye'nin düzenlediği "İnşaat Sektörü ve Döngüsellik" konulu etkinlikte, yeni döngüsel çatı çözümleri başta olmak üzere inşaat sektöründe sürdürülebilirliğin detayları konuşuldu.

bottom of page