Dünya Yeşil Binalar Konseyi Toplantısı Stockholm'de.

 İsveç Yeşil Binalar Konseyinin düzenlediği Building Sustainability 16 kapsamında düzenlenecek olan “Dünya Yeşil Binalar Konseyi İsveç Kongresi” adı altında 2016-2017 stratejik hedeflerinin konuşulacağı ve hedefler üzerine görüş alışverişi yapılacağı ve kurucu üyelerin CEO’larının katıldığı bir toplantı yapılacak. ÇEDBİK adına Genel Sekreter Engin Işıltan katılacak.